SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

HISTORIA OBCHODÓW ETŚD

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnicach

Rok szkolny 2013/2014

(21 - 25 października 2013 r.)

Dysleksja nie może być wymówką!

Program obchodów:

Szkolny Konkurs Plastyczny „Ilustracja do mojej ulubionej książki”.

Udział uczniów z klasy I d w warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Gimnazjaliści gościli w Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci, Wypożyczalni Literatury Pięknej i Popularnej dla Dorosłych oraz w Pracowni Internetowej - Mediatece.

Przygotowanie przez uczniów na zajęciach terapii pedagogicznej plakatów: Myślenie obrazami, nie słowami; Żywa wyobraźnia; Nauka przede wszystkim; Kreatywność, świetna intuicja; Niewłaściwie zaplanowane popołudnie; Dylematy ortograficzne; Brak motywacji do nauki.

Gazetka na holu z informacjami o dysleksji.

Wystawka  prac plastycznych o jesieni namalowanych przez uczniów z klas terapeutycznych.

Wystawka  prac plastycznych złożonych na konkurs „Ilustracja do mojej ulubionej książki”.

Klasowe konkursy interdyscyplinarne w klasach terapeutycznych „Omnibus”.

Wystawa publikacji w szkolnej bibliotece.

Warsztaty dla rodziców „Praca z dyslektykiem w domu”.

Uroczystość wręczenia nagród książkowych laureatom konkursów.

Rok szkolny 2014/2015

(20 - 24 października 2014 r.)

Nie dam się dysleksji!

Program obchodów:

Udział 16 dyslektyków  z klas I – III w konkursie Dysleksja – nic strasznego, zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach.

Gazetka w holu szkoły z informacjami o dysleksji rozwojowej.

Wystawa publikacji w szkolnej bibliotece.

Konkurs interdyscyplinarny OMNIBUS 2014 dla klas terapeutycznych (I d, II d, III d oraz III e).

Szkolny Konkurs Plastyczno-Literacki „Zakładka do mojej ulubionej książki”.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Sławni dyslektycy”.

Przygotowanie przez uczniów z klas terapeutycznych prac plastycznych  o tematyce jesiennej.

Wystawa pokonkursowa w holu szkoły.

Udział uczniów z klasy I d w warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Uroczystość wręczenia nagród książkowych laureatom konkursów.

Rok szkolny 2015/2016

(19 - 23 października 2015 r.)

Mogę. Umiem. Potrafię!

Program obchodów:

Gazetka w holu szkoły z informacjami o dysleksji rozwojowej.

Wystawa publikacji w szkolnej bibliotece.

Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczny  „Cytaty-perełki z ukochanych książek”.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Karykatury sławnych dyslektyków”.

Przygotowanie przez uczniów z klas terapeutycznych prac plastycznych  Jesień w moim mieście.

Wystawa pokonkursowa w holu szkoły.

Udział uczniów z klasy I d w warsztatach w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Uroczystość wręczenia nagród książkowych laureatom konkursów.

 

Rok szkolny 2016/2017

(24 - 28 października 2016 r.)

Program obchodów:

Wystawa publikacji w szkolnej bibliotece.

Gazetki o dysleksji (w holu szkoły).

Przygotowanie przez uczniów klas pierwszych (terapeutycznych) plakatów o jesieni.

Szkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Przepis na jesienną ortograficzną sałatkę”.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Sławni dyslektycy”.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Ilustracja do książki Henryka Sienkiewicza”.

Szkolny Konkurs Plastyczny „Obraz z cyfr, znaków i symboli matematycznych”.

Wystawa pokonkursowa oraz prezentacja plakatów o jesieni (w holu szkoły).

Uroczystość wręczenia nagród książkowych laureatom konkursów.

 

Opracowanie: Elżbieta Jażdżewska

 

 

 

> 23 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Jerzy, Wojciech