SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach


Nasze gimnazjum posiada cztery Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji

 

przyznawane przez kapitułę PCJE w zakresie standardów:

 

I.   SZKOŁA UZYSKUJE WYSOKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA.

II.  PRZEBIEG KSZTAŁCENIA ZAPEWNIA UCZNIOWI WSZECHSTRONNY ROZWÓJ

V.   OPIEKA I PROFILAKTYKA WSPOMAGA UCZNIA W JEGO ROZWOJU

XI.  SZKOŁA DYSPONUJE WŁAŚCIWĄ BAZĄ I WYPOSAŻENIEM

 

potwierdzenie na stronie: www.kuratorium.gda.pl

w menu: Nadzór pedagogiczny - Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji

Ponadto za udział w projekcie "e-Akademia Przyszłości" uzyskaliśmy od organizatora

Certyfikat e-Szkoły Kompetencji Kluczowych> 19 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon