SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

Start SKCaritas Wielka Akcja Zbierania Plastikowych Nakrętek - ogłoszenie

Niedawno, z prośbą o pomoc,  zwrócił się do naszej społeczności były uczeń naszej szkoły
pan Mateusz Bronka.

 

Chcemy go wesprzeć, dlatego rozpoczynamy całoroczną
Wielką Akcję Zbierania Plastikowych Nakrętek.
Ogłaszamy zakrętkowy konkurs dla wszystkich klas.

Ranking klas, wg wagi zebranych nakrętek, będziemy umieszczać na tablicy ogłoszeń.
Zwycięska klasa otrzyma tytuł „POZYTYWNIE NAKRĘCENI” i nagrodę - niespodziankę.

Największą nagrodą jest jednak świadomość,
że możemy skutecznie pomóc komuś, kto jest w trudnej sytuacji.

Jak to zrobimy?

1. Wychowawcy klas I oraz IV otrzymają „worki na korki” do klas.
Tam będą zsypywane nakrętki przyniesione przez poszczególnych uczniów.

2. Uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum przynoszą reklamówki
(do środka wkładamy kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą) do sal 208, 222, 223.
Wolontariusze będą je przesypywać do specjalnych klasowych worków
przechowywanych w naszej bazie w szatni.

3. Wychowawcy otrzymają kartki wyjęte z reklamówek i będą mogli uwzględnić
aktywność uczniów podczas wystawiania ocen z zachowania.

4. Przeprowadzaniem akcji zajmie się grupa wolontariuszy
Szkolnego Koła CARITAS pod opieką Marii Warnke.

POMYŚL:

Masz wrażenie, że jedna nakrętka nic nie waży – więc może nie jest ważna?

Nieprawda! Gdyby każdy z nas przyniósł tylko 3 lekkie nakrętki
– razem zbierzemy duży i ciężki worek!
A przecież nakrętki można zbierać nie tylko w domu,
ale i u babci, cioci, sąsiadki, w pracy rodziców, salach lekcyjnych …

 

Liczymy na wasze dobre serca i operatywność w działaniu J.

Pozdrawiamy

Szkolne Koło Caritas

> 21 Maj 2018    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin