SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

W listopadzie dzieci z klas IV brały udział w zajęciach z pierwszej pomocy,

w wymiarze 4 godzin lekcyjnych.
Zajęcia odbywały się na lekcjach techniki, gdzie realizowany jest
program bezpieczeństwa przygotowujący młodzież do egzaminu na kartę rowerową.
Zajęcia obejmowały część teoretyczną i praktyczną.
Uczniowie zapoznali się z etapami udzielania pierwszej pomocy :
Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Ocena stanu poszkodowanego.
Wezwanie pomocy.
Udzielenie dalszej pomocy.
Dowiedziały się co to jest i czego dotyczy: zwichnięcie, skręcenie, złamanie.
Nauczyły się jak postępować z ranami i jak je zaopatrzyć
- ćwiczenia - bandażowanie, opatrunki z chusty trójkątnej.
Ćwiczyły układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
i zmianę pozycji poszkodowanego z brzucha na plecy.
Każdy uczeń miał okazję wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową
na fantomie dziecka i dorosłego.
Po zakończeniu szkolenia uczniowie otrzymali zaświadczenia
potwierdzające uczestnictwo w zajęciach wystawione przez  Polski Czerwony Krzyż.
Zajęcia prowadziła pielęgniarka szkolna Beata Wałaszewska,
która jest również instruktorem pierwszej pomocy z ramienia PCK.
W zajęciach pomagała nauczycielka techniki Maria Ściesińska.

Beata Wałaszewska

> 23 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Jerzy, Wojciech