SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

Start

<<<  Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście >>>

www.chojnice.edu.com.pl

 

Rekrutacja uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście odbywa się od roku szkolnego 2004/2005 drogą elektroniczną, za pośrednictwem opracowanego przez firmę Vulcan systemu opartego na usłudze WWW.

1. Oferta edukacyjna dostępna w postaci elektronicznej

Przejrzysta oferta dla kandydatów

Szkoły ponadgimnazjalne dostarczają do systemu dane o ofercie edukacyjnej i zasadach rekrutacji. Informacje te są stale dostępne na stronie internetowej, z której w każdej chwili mogą. skorzystać kandydaci i Ich rodzice. Zasady przyjęć do wszystkich oddziałów są prezentowane zgodnie z jednym schematem, dzięki czemu są łatwe do porównywania i w pełni zgodne z przepisami prawa.

2.  Wprowadzanie danych kandydata do systemu

Łatwe i szybkie wprowadzanie danych

Gimnazja przekazują do centralnej bazy danych informacje o kandydatach zebrane w postaci elektronicznej. Szkoły rejestrujące przebieg nauki za pomocą Sekretariatu Optivum posiadają wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia naboru, pozostałe placówki mogą w tym celu wykorzystać dane zebrane na potrzeby egzaminu gimnazjalnego za pomocą programu Hermes.

Każdy kandydat otrzymuje login i hasło uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru. Młody człowiek loguje się w systemie i weryfikuje swoje dane osobowe.

3.  Wybór klas I szkół

Wybór najszerszy z możliwych

Najważniejszy krok dla kandydata! Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu kandydat może starać się o miejsce w co najwyżej trzech szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki systemowi internetowemu każdy może wybrać dowolną liczbę oddziałów (nawet wszystkie) w trzech wybranych przez siebie szkołach. Szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanego kandydat tworzy swoją listę preferencji.

4.  Jedno podanie

Nabór bez „papierologii"

Kandydat, który podjął już decyzję drukuje z systemu podanie i zanosi tylko w jedno miejsce do szkoły pierwszego wyboru. Tym samym nawet trzykrotnie zmniejszają się liczby: wizyt kandydata w szkołach i przetwarzanych dokumentów.

 

Etapy naboru przed zakończeniem roku szkolnego

 

5.  Koniec roku szkolnego dostarczanie dokumentów

Szybkie i bezbłędne wyliczenie punktów kandydatów

Gimnazja przekazują do systemu oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o dodatkowych osiągnięciach kandydatów. Dane te w postaci elektronicznej są użyteczne również dla gimnazjów. Dzięki nim można, np. niezwykle łatwo wydrukować Świadectwa za pomocą Świadectw Optivum.

Kandydat otrzymuje: oryginał świadectwa, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz ich kopie. Oryginały zatrzymuje w domu, a kopie dostarcza do szkoły pierwszego wyboru. Na podstawie 2ebranych wyników i regulaminu przyjęć do każdego oddziału system wylicza punkty uzyskane przez kandydatów.

6.  Przydział zgodnie z preferencjami

Przydział w kilka sekund

System przydziela kandydata do oddziału zgodnie z jego preferencjami. Przypisuje go zaw­sze tylko do jednego oddziału znajdującego się najwyżej na liście preferencji, do którego ma wystarczającą liczbę punktów. Przydział nawet kilkudziesięciu tysięcy kandydatów trwa zaledwie kilka sekund.

Wcześniej jednak możliwe jest przeprowadzenie serii przydziałów próbnych. Pozwalają one przed dokonaniem ostatecznego przydziału określić, do których oddziałów nie ma dostatecznej liczby przyjętych (nawet jeśli liczba kandydatów wydawała się być wystarczająca) i ewentualnie zmienić ich profile tak, aby bardziej pasowały do zapotrzebowania.

7.  Rekrutacja dodatkowa i uzupełniająca

Nieograniczona liczba tur naboru

W dniu pierwszego naboru system przydziela niemal wszystkich kandydatów. Zawsze pozostaje jednak pewna liczba osób, które z racji słabych wyników lub błędnie podjętych decyzji nie dostały się do żadnego z wybranych oddziałów. Z myślą o nich przygotowane są procedury pozwalające na przeprowadzenie z pomocą systemu również kolejnych etapów rekrutacji.

8.  Informacja dla gimnazjów, listy przyjętych dla szkół ponadgimnazjalnych

Niezbędne dane dla szkół

Gimnazja otrzymują w postaci elektronicznej dane o losach swoich kandydatów, a szkoły ponadgimnazjalne gotowe listy przyjętych wraz z niezbędnymi danymi osobowymi (w postaci umożliwiającej natychmiastowe ich umieszczenie w bazie danych Sekretariatu Optivum).

Etapy naboru po zakończeniu roku szkolnego

 


> 25 Luty 2018    |    Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd