SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

Pamięć o Ojcu Świętym


Cała społeczność szkolna szczerze i boleśnie odczuła odejście naszego kochanego papieża Jana Pawła II.

 

Nasz żal i uczucie pustki wyraziliśmy już na progu szkoły poprzez spontanicznie przygotowane wielkie serce

ułożone ze świeczek i zniczy przyniesionych przez uczniów, nauczycieli i pracowników.


W holu głównym przygotowaliśmy ołtarzyk dedykowany papieżowi.

Na pochwałę zasłużył zespół redakcyjny szkolnego radiowęzła, który każdego dnia żałoby emitował

ciekawy i wartościowy program złożony z fragmentów wypowiedzi Jana Pawła II, wierszy naszych poetów

oraz właściwie dobranej muzyki.

W środę 6.04 uczestniczyliśmy w uroczystej mszy świętej poświęconej papieżowi.

Po powrocie utworzyliśmy wokół całego terenu szkoły łańcuch uczniów i nauczycieli jako

wyraz naszego hołdu dla Jana Pawła II

Wszystkie te zewnętrzne wyrazy nie mogły oczywiście w pełni oddać naszych uczuć, były jednak

obrazem naszej miłości i nadziei.> 23 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Jerzy, Wojciech