SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

HARMONOGRAM ORGANIZACJI FORM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
W GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W CHOJNICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

(2 godziny w tygodniu zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN i Rozporządzenia MEN z 23.03.2009 r. uwzględniając 
§ 21 ust. 1 Rozporządzenia MEN  z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

Nauczyciel

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Konsultacje 
dla uczniów

Zajęcia specjalistyczne: socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 
o charakterze terapeutycznym

Zajęcia związane 
z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu oraz planowaniem 
i karierą zawodową

Porady 
i konsultacje

 

Dzień tygodnia / godziny

Dzień tygodnia / godziny

Dzień tygodnia / godziny

Dzień tygodnia / godziny

Dzień tygodnia / godziny

Banaszak Waldemar

(wych. fizyczne)

PONIEDZIALEK

1510 – 1640

sala gimnastyczna

 

 

 

 

 

Beska Katarzyna

(wych. fizyczne)

CZWARTEK

1515 – 1600

strzelnica

PIATEK

1130 - 1200

 

 

 

Chamier Ciemińska Lidia (biologia)

 

 

 

 

 

 

Ciepłuch Klofczyńska Daria (j. polski)

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

1600 – s. 218

ŚRODA

1425 – 1510

s. 218

 

 

 

 

Dampc Iwona

(j. angielski)

 

 

 

 

 

Dolina Iwona

(j. polski)

PIĄTEK

1335 – 1420

Koło polonistyczne

 

 

 

 

Dyląg Renata

(j. polski)

PONIEDZIAŁEK

1515

GAZETKA SZKOLNA

 

 

 

 

Finster Dorota

(plastyka)

WTOREK

1430 – 1530

Spotkanie z książką

(czytelnia)

PONIEDZIAŁEK

1430 – 1530

s. 116

 

 

 

Furmanek Jacek

(plastyka)

WTOREK

1515

s. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Gierszewski Tomasz

(fizyka)

 

 

 

 

 

Golinska Aleksandra

(wych. fizyczne)

 

CZWARTEK

1510 – 1640

(sala gimnastyczna)

 

 

 

 

Gomółka Jarosław

(historia, wos, wdż)

PIĄTEK

1515 – 1600

 

 

 

 

 

 

Gorlik Piotr

(wych. fizyczne)

CZWARTEK

1510 – 1640

(sala gimnastyczna)

 

 

 

 

Guguła Jakub

(matematyka)

 

 

 

 

WTOREK

1425 – 1510

ŚRODA

1425 – 1510

Zajęcia wyrówn. dla kl. II

 

WTOREK

1335 – 1420

 

Halik Anna

(pedagog)

 

 

WTOREK

1400 – 1500

 

Hołowienko Krystyna

(biologia, chemia)

ŚRODA

1515 – 1600

WTOREK

1425 – 1510

 

 

 

Jasnowska Aleksandra

(wych. fizyczne)

 

CZWARTEK

1510 – 1640

SALA GIMNASTYCZNA

 

 

 

 

 

Jażdżewska Elżbieta

(j. polski)

 

 

PONIEDZIALEK

1425 – 1510

WTOREK

1335 – 1420

s. 216

ZESPÓŁ WYRÓWNAWCZY

 

 

Kabat Agnieszka

(fizyka)

 

 

 

 

 

 

 

Kaptur Dorota

(chemia)

PONIEDZ.

1425 – 1510

PONIEDZ.

1515 – 1600

 

 

 

Kociuba Sylwia

(j. niemiecki)

PONIEDZ.

1510 – 1555

 

 

 

 

Krzyżanowska Iwona

(terapeuta)

 

 

 

PONIEDZ.

Zajęcia socjoterapeut.

1400 – 1530

 

 

Krzyżewska Jolanta

(biologia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwiatkowska Beata

(j. angielski)

 

 

 

 

 

Leda Kataryna

(j. angielski)

CZWARTEK

1330 – 1510

 

 

 

 

Lichacz Maria

(bibliotekarz)

 

 

 

 

 

Małachowska Iwona

(religia)

WTOREK

1330 – 1510

WOLONTARIAT

 

 

 

 

Masłowska Iwona

(geografia)

 

 

 

 

Okuniewski Sławomir

(wych. fizyczne)

CZWARTEK

1510 – 1640
(sala gimnastyczna)

 

 

 

 

 

Osowicka Marzenna

(świetlica szkolna, wspomaganie, rewalidacja)

 

 

 

 

 

Paradowska Ewa

(wos)

 

 

 

 

 

Pietrzak-Krzywdzińska Małgorzata

(j. angielski)

 

 

 

 

 

 

 

Piotrowska Ilona

(wych. świetlicy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondo Joanna

(informatyka)

BRD

dla kl. II i III

wg potrzeb

 

 

 

 

Rostankowska Justyna

(j. niemiecki)

PONIEDZ.

1510 – 1555

 

 

 

 

Rutkowska Alicja

(geografia)

ŚRODA

1425 – 1510

S. 217

 

 

 

 

 

Skupień Ilona

(biblioteka)

 

 

 

 

 

Sołtysiak Grażyna

(matematyka)

 

ŚRODA

1425 – 1510

KL. I - s. 205

PIĄTEK

1335 – 1420

KL. III - s. 206

CZWARTEK

1425 – 1510

S. 205

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I b, e, f

PONIEDZIAŁEK

1425 – 1510

S. 205

Szreder Krajewska Beata (j. angielski)

 

CZWARTEK

1330 – 1415

 

 

 

 

Szufrajda Iwona

(j. niemiecki)

 

WTOREK

1430 – 1515

 

 

 

 

Ściesińska Maria

(technika)

BRD

dla kl. II i III

wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

Śliwiński Maciej

ŚRODA

1425 – 1510

 

 

 

 

 

Tybura Marek

(wych. fizyczne)

PIĄTEK

1510 – 1640

 

 

 

 

 

Wałdoch Eugeniusz

(historia)

 

 

 

 

 

Wałdoch Ewa

(j. polski)

 

 

 

 

 

 

 

 

Warnke Danuta

(j. polski)

 

 

 

 

 

Warnke Maria

(historia)

 

 

 

 

Wasiak Gabriela

(j. niemiecki)

 

WTOREK

1420 – 1505

S. 212

 

 

 

 

Wesołowska Maria

(religia)

 

WTOREK

1330 – 1510

WOLONTARIAT

 

 

 

 

Wiśniewska Alicja

(j. polski)

 

 

 

ZESPÓŁ WYRÓWNAWCZY

PONIEDZIAŁEK

1515 – 1600

CZWARTEK

1330 – 1415

 

 

Wojciechowska Alicja

(historia)

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

WARSZTATY

OKAZJONALNE

 

 

 

 

 

Wysocka Ewa

(matematyka)

 

 

ZESPÓŁ WYRÓWNAWCZY

Kl. I d – s. 120

PIĄTEK

945 – 1035

LUB

1335 – 1420

 

 

Zblewski Tadeusz

(matematyka)

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ WYRÓWNAWCZY

Kl. I - III

PONIEDZIAŁEK

1515 – 1600

PIĄTEK

1335 – 1420

 

 

Zieliński Andrzej

(informatyka)

 

KÓŁKO

INFORMAT.

ŚRODA

1510 – 1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 19 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon