SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

Szanowni Nauczyciele i Uczniowie!

Zwracam się z prośbą o zapoznanie i włączenie się w proces upowszechniania wśród nauczycieli i uczniów dopuszczanych do użytku szkolnego bezpłatnych e-podręczników.

Na stronie www.epodreczniki.pl są dostępne e-podręczniki. Wszystkie e-podręczniki są przygotowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013.

Są to podręczniki do:

  • języka polskiego,
  • matematyki,
  • historii,
  • biologii,
  • geografii,
  • fizyki,
  • chemii,
  • wiedzy o społeczeństwie,
  • edukacji dla bezpieczeństwa,
  • informatyki.

Wzbogacają je pomoce dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne, które od razu dostarczają uczniowi informację zwrotną, pozwalają na pracę samodzielną.

Każdy nauczyciel i uczeń naszej szkoły powinien w szkole (w miarę możliwości) lub w domu do 13 stycznia 2016 roku wejść na stronę www.epodreczniki.pl i zapoznać się z interesującymi go podręcznikami i materiałami edukacyjnymi.

dyrektor

M. Henszke

> 19 Kwiecień 2018    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon