SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 8

im. Jana Pawła II w Chojnicach

Regulamin „SZKOLNEJ LIGI MISTRZÓW MATEMATYKI”

w Gimnazjum nr 1 w Chojnicach

 

  1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I, II i III Gimnazjum nr 1 w Chojnicach, osobno dla każdego poziomu.
  2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów.
  3. Konkurs trwa od października 2016 do maja 2017 roku.
  4. Przebieg konkursu:

Konkurs składa się z II etapów:

I ETAP: W październiku, listopadzie i grudniu uczniowie rozwiązują w domu zestawy zadań. W styczniu uczniowie w szkole rozwiążą zestaw zadań półfinałowych.

II ETAP: W lutym, marcu i kwietniu uczniowie rozwiążą otrzymane zestawy zadań domowych. W maju uczniowie rozwiążą w szkole finałowy zestaw zadań.

Zadania półfinałowe i finałowe będą podobne do zadań z zestawów domowych.

  1. Zestawy zadań domowych będą dostępne na początku każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły (www.gim1chojnice.c0.pl), na tablicy przy pokoju nauczycielskim oraz u nauczycieli matematyki.
  2. Rozwiązania zadań należy składać do ostatniego dnia miesiąca u swoich nauczycieli matematyki. Każda praca powinna być napisana na papierze kancelaryjnym, zawierać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.
  3. Z każdego zestawu domowego można otrzymać 20 punktów. Do punktacji ogólnej liczona jest średnia arytmetyczna z 3 zestawów I etapu,  średnia z 3 zestawów II etapu  oraz punkty uzyskane w półfinale i finale.
  4. Wyniki będą umieszczane na tablicy przy pokoju nauczycielskim.
  5. Trzej najlepsi uczniowie z klas I, II i III otrzymają tytuły Mistrza i Wicemistrzów Szkolnej Ligi Matematyki, a wszyscy uczestnicy – dyplomy.

 

 

Odpowiedzialni: Grażyna Sołtysiak (klasy I), Jakub Guguła (klasy II), Tadeusz Zblewski (klasy III)

Współpraca:  wszyscy nauczyciele matematyki

> 21 Maj 2018    |    Imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin