Start KOMUNIKATY Komunikat pielęgniarki dla rodziców przyszłych uczniów klas I SP8

UWAGA!

Proszę o realizację badania
bilansu lekarskiego
uczniów klas „0”
do końca
sierpnia 2017 r.

Badanie jest obowiązkowe i wykonuje je lekarz pierwszego kontaktu
w przychodni,
do której dziecko jest zapisane.
Jednocześnie informuję iż badanie jest niezbędne
do zakwalifikowania dziecka
na zajęcia wychowania fizycznego i gimnastyki
korekcyjnej,
które rozpoczynają się we wrześniu.

„Karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klasy 0”
(otrzymane
od pielęgniarki lub lekarza POZ)
proszę dostarczyć do gabinetu pielęgniarskiego
do 22 czerwca 2017 r. (jeżeli badanie jest już wykonane)
lub na początku roku szkolnego (
4 - 7 września 2017 r.)

Dziękuję

Pielęgniarka szkolna

> 18 Październik 2017    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita